Vážení zákazníci, všetky prípadné otázky ohľadom produktov ponúkaných na našom webe, ako aj objednávky adresujte na náš mail schwabik@stonline.sk

História rodinného podniku
V roku 1902 založil 32-ročný Štefan Schwabik za pomoci svojich rodičov i manželky predajňu v jednom z meštianskych domov na námestí. Aby vyhovel potrebám a požiadavkám doby, ponúkal zákazníkom zmiešaný tovar a farby – laky. Predajňa bola rozdelená do dvoch častí, v prvej sa nachádzal sortiment zmiešaného tovaru (cukor, múka, sladkosti, etc.), ktorý sa predával pultovo, v druhej časti sa ponúkali farby – laky, mydlo na pranie a neskôr aj čapovaný petrolej. Po smrti zakladateľa podniku roku 1934 pokračoval v obchode jeden z troch synov Wiliam Schwabik, ktorý vo vojnovom období rozšíril sortiment o stavebný materiál, ktorý predával v zadnej časti meštianskeho dvora. Stavebný materiál bol v tej dobe veľmi žiadaný. V roku 1948, keď sa moci ujala Komunistická strana, bol obchod znárodnený. Aj za týchto čias sa priestory využívali na prevádzkovanie obchodu s podobným zameraním sortimentu. Časom sa podnik pretransformoval na drogériu. Keď sa po revolúcii v roku 1992 riešili reštitúcie bol v novembri obchod vrátený rodine Schwabik. Päť žijúcich dedičov sa rozhodlo obnoviť prevádzku obchodu, úlohu zverili najmladšiemu, v Spišskej Novej Vsi žijúcemu, Alexandrovi Schwabikovi. V marci 1993 sa tradícia menom Schwabik opäť stala skutočnosťou. Alexander Schwabik, pravnuk zakladateľa rodinnej obchodnej tradície, vedie firmu za pomoci svojej manželky dodnes.